Европейските институции не могат да изискват от кандидатите за работа да владеят конкретни езици като английски и френски език, освен ако не предоставят задоволително оправдание, реши Съдът на Европейския съюз, информира "Политико".

Решението ефективно потвърждава съдебно решение от 2016 г. на Общия съд на ЕС, който обяви, че е незаконно институциите на Общността да се отнасят към кандидатите за работа по различен начин, основано на техните езикови умения, когато наемат служители.

Днес Съдът на ЕС реши в полза на Испания, която внесе жалба за дискриминация, а също така отхвърли молба на Европейската комисия да анулира решението на Общия съд от преди три години.

През 2016 г. Европейският парламент пусна обяви за наемане на шофьори. В изискванията се отбелязваше, че шофьорите трябва да имат "задоволителни познания" по английски, френски или немски език в допълнение към един от 24-те официални езика на ЕС. Апликационната форма за позицията беше достъпна само на тези три езика, което накара Съда на ЕС да заключи, че процесът по наемане е довел до "различие на базата на езика, което принципно е забранено".