Тормозът на жени на работното място не може да бъде толериран. Това заяви на конференция в Токио дъщерята на американския президент Иванка Тръмп информира USA Today. 

Дъщерята на президента Тръмп и негов съветник говори Световната асамблея на жените посред нарастващото внимание към сексуалния тормоз над жени в Холивуд и в други индустрии в САЩ.

"Прекалено често, нашата работна култура се проваля в това да се отнася към жените с нужното уважение", изтъкна Иванка Тръмп и добави, че това се среща в различни форми, включително тормоз, който не може никога да бъде толериран.

В речта си тя акцентира също, че трябва да се положат усилия на работните места, за да се уважава стойността на жените и да се се приеме нуждата от баланс между семейство и работа.

Иванка Тръмп изтъкна, че въпреки повишаващия се процент на работещи жени, очакванията на корпорациите остават "в застои" и продължават да упражняват общите очаквания, че майките трябва да останат вкъщи, за да осигурят пълноценна грижа у дома.