Камарата на представителите на САЩ прокара законодателство за увеличаване правата на работниците да членуват в профсъюзи. Проектозаконът бе приет по партийна линия - 225 срещу 206 конгресмени, информира The Hill.

Закон за защита правото на организиране е внесен от демократа Боби Скот. Предвижда се налагане на глоби на компании, които нарушат трудовото законодателство. Също включва език, който има за цел да гарантира, че не са нарушавани правата на работниците само заради имигрантския им статут.

Защитници на промените смятат, това е необходима мярка, която ще гарантира на работниците защита на работното място.

Според демократите синдикатите са важна част за възстановяване на средната класа в САЩ и подобряване живота на работниците и техните семейства. Те подчертават, че новият закон е най-голямата промяна в Националния закон за трудовите отношения, приет през 1935 г.

Републиканците са твърдо против мярката, тъй като вярват, че ще засегне бизнесите и пазара на труда.

Законодателството е изправено пред сериозен дебат в Сената, където ще трябва да бъде подкрепено от 60 сенатори преди да се превърне в закон.