Комисарят по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела обяви старта на инициативата на ЕК за ускоряване изграждането на административен капацитет за управлението на европейските средства през следващия програмен период. Това стана в Брюксел на конференция за доброто управление на политиката по сближаване на ЕС.

Според комисар Вела инвестициите сега ще се утроят в БВП на държавите-членки.

Стартовата фаза на инициативата е на стойност 900 хил. евро. Управляващите органи на оперативни програми от България, Гърция, Полша, Хърватска и Испания ще получат подкрепа от ЕК за допълнително укрепване на административния си капацитет.

Дончев иска общоеврпейска политика за администрацията

Дончев иска общоеврпейска политика за администрацията

Кохезионната политика променя всички за добро

Това ще стане чрез използване на експертизата на Организацията на икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

На конференцията стана ясно, че от страна на нашата държава за участие в инициативата е одобрена оперативната програма "Региони в растеж" 2014-2020.

"Ние носим отговорността да гарантираме, че кохезионната политика ще продължава да подобрява ежедневието на нашите граждани и ще има конкретни резултати в европейските региони.", заяви комисар Вела.

По думите му едно инвестирано евро днес генерира близо три евро допълнителен БВП след 10 години.

За програмният период до 2020 г. по линия на кохезионната политика инвестициите ще са в размер на 351,8 млрд. евро в европейските региони, от които 7,4 млрд. евро в България.