Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) намали прогнозата си за световния икономически растеж за 2019 г. от 3,5 на сто на 3,3%, съобщават световни медии.

Като причини за ревизираната прогноза ОИСР посочва политическата несигурност, търговското напрежение и отслабеното доверие.

Според данните в доклада световният икономически растеж през тази година ще достигне 3,3 на сто, но ще спадне с 0,1 процентни пункта до 3,4 на сто през 2020 г. в сравнение с предишната прогноза.

Прогнозата за икономическия растеж в държавите от Г-20 е 3,5 на сто през 2019 г. и 3,7% през 2020 г.

В САЩ се очаква икономиката да се разшири с 2,6 на сто (с 0,1% надолу в сравнение с прогнозата от ноември 2018 г.) през 2019 г. и 2,2% през следващата година.

От организацията отбелязват, че по-слабото икономическо представяне произлиза от Китай и отслабената европейска икономика, забавената търговия и световно производство, по-голямата политическа несигурност и рисковете на финансовите пазари. Тези фактори могат да засегнат силното и устойчиво световно икономическо развитие в средносрочен план, допълват от ОИСР.

Ревизирането на данните е предимно заради забавения растеж в Германия, Италия, Великобритания, Канада и Турция.

Китай се очаква да отчете растеж от 6,2% през тази година (-0,1%) и 6,0% през 2020 г.

Има риск Великобритания да изпадне в рецесия, ако напусне ЕС без споразумение. Очаква се британската икономика през тази година да отчете ръст от 0,8 на сто (0,6% надолу), а през 2020 г. - 0,9%.