Заместник-генералният секретар на ООН и изпълнителен директор на ООН Жени Фумзиле Мламбо-Нгкука похвали постиженията на Китай в насърчаването на правата на жените и насърчи страната да направи още повече за нежния пол.

Китай създаде възможности за жени и момичета по отношение на заетостта и образованието, каза Мламбо-Нгкука в свое интервю преди срещата на високо равнище на ООН по повод 25-годишнината от Четвъртата световна конференция за жените в Пекин.

От 2012 г. насам Китай извади от бедност приблизително 41 милиона жени, като създаде възможности за генериране на доходи и работни места, каза тя.

Основен напредък е постигнат в образователния паритет за момичета и млади жени, като 99,9% от момичетата в начална училищна възраст са записани в училища, а жените заемат 52,5% от местата за редовните студенти, каза тя.

"Жените представляват 40 процента от работната сила и ние ги виждаме активно да участват в иновативни индустрии, като 55 процента от новия интернет бизнес се основава от жени."

Както по целия свят, където жените са водещи в отговора на пандемията COVID-19, китайските жени са били на първата линия като медицински работници.

Въпреки това, както при много глобални играчи, Китай все още е изправен пред предизвикателства, които трябва да бъдат решени, каза тя.

В селските райони жените представляват около 70 процента от общата селскостопанска работна сила, каза тя. Те имат все още затруднен достъп до интернет и възможностите му.

Мламбо-Нгкука заяви, че Китай е силен партньор на ООН Жени на глобално ниво.