Общото събрание на ООН одобри в неделя бюджета на световната организация за 2018 г. - 2019 г. Той ще е в размер на $ 5.39 млрд. или със $ 166 млн. по-малко в сравнение с предишния двугодишен период, отбелязва АФП.

Бюджетът на организацията се формира за сметка на вноските на държавите-членки. Делът на всяка страна се изчислява въз основа на средния брутен вътрешен продукт за десетгодишен период, като се отчитат доходите на глава от населението и външния дълг. Съединените щати остават най-големият спонсор на Организацията на обединените нации, който покрива повече от 20% от разходите на организацията. Делът на Русия е под 2,5%.

САЩ режат бюджета на ООН

САЩ режат бюджета на ООН

Намалението е с $250 млн.

Най-горещ привърженик на намаляването на бюджета са Съединените щати. Белият дом иска да се намалят разходите на ООН от $ 250 милиона. Все пак беше договорено частично свиване на разходите на световната организация от $166 млн.

Вашингтон иска да се намали финансирането за Палестина, Ливан и Афганистан.

Одобреният в неделя бюджет не включва разходите за мироопазващи операции. За текущата финансова година - до 30 юни 2018 г. - за тези цели бяха разпределени 7,3 милиарда долара - 570 милиона долара по-малко от година по-рано. Освен това, отделно от бюджета - за сметка на доброволните вноски - се формира годишен план за хуманитарна помощ. През 2018 г. ООН поиска от държавните и частните донори да отпуснат 22,5 милиарда долара, за да посрещнат нуждите на 91 милиона души в беда.