Изследване открива нов подход за предотвратяване на мигрената. Способът може да намали броя и тежестта на атаките, сочат две клинични проучвания, съобщава BBC.

Приблизително при половината от хората в проучването са намалили наполовина броя на случаите на мигрена, които са имали всеки месец. Изследователите в болницата в King's College определят откритието като голям успех.

Лечението е първото специално предназначено за предотвратяване на мигрена и използва антитела за промяна на активността на химикалите в мозъка. Все пак са необходими допълнителни проучвания за оценка на дългосрочните ефекти.

Изследванията показват, че химикал в мозъка - калцитонин пептид или CGRP - е отговорен за болката и чувствителността към звук и светлина при мигрена.

Четири фармацевтични компании се състезават да разработят антитела, които неутрализират CGRP.

Едно антитяло, еренумаб, създадено от компанията Novartis, е било изпробвано на 955 пациенти с епизодична мигрена.

В началото на изследването пациентите са имали случаи на мигрена средно по осем дни в месеца. Проучването установило, че 50% от пациентите, на които са инжектирани антителата, страдат двойно по-малко дни в месеца от мигрена. При около 27% от пациентите подобен ефект се наблюдава без лечение.

Друго антитяло, фреманезумаб, произведено от друга компания, беше изследвано над 1130 пациенти с хронична мигрена.

Около 41% от пациентите казват, че броя на случаи на мигрена при тях са намалели наполовина, в сравнение с 18% от хората, които не са били лекувани.