Европейската комисия публикува резултатите от Индекса на условията на потребителите за 2023 г., проучване на потребителските навици в държавите-членки на ЕС, както и в Исландия и Норвегия.

Данните показват, че почти половината от потребителите (48%) са били притеснени дали могат да плащат сметките си, а голямо мнозинство (71%) са предприели мерки за намаляване на потреблението на енергия у дома.

В допълнение, по-голямата част от потребителите също изразиха загриженост относно безопасността си онлайн, по-специално 94% се притесняват от онлайн насочената реклама.

Основните изводи са, че:

48% от анкетираните изразиха загриженост относно способността си да плащат сметките си, включително ипотеки и транспорт до работа. Повече от една трета съобщават, че са се насочили към спестяванията си (37%), а всеки десети е видял увеличение на ипотеките си, особено поради променливите лихвени проценти.

В отговор на повишаването на цените на енергията, повече от половината потребители съобщават, че са променили навиците си, било то за пестене на енергия у дома (71%), чрез използване на публични субсидии за мерки за енергийна ефективност и/или чрез промяна на използването на транспорт (28%).

Въпреки че огромното мнозинство от потребителите смятат, че те лично трябва да направят повече, за да допринесат за зеления преход и справянето с изменението на климата, те са разделени по отношение на степента, в която въздействието върху околната среда на стоките и услугите е повлияло на техния избор: 43% декларират, че изобщо не са били повлияни от съображения за околната среда при решенията си за покупка. Съществуват и големи разлики между секторите, като автомобилите оглавяват списъка по отношение на важността на въздействието върху околната среда, което потребителите усещат, когато правят избор (81%). В допълнение, по-малко потребители изразиха вярата си в надеждността на твърденията за околната среда, отколкото през 2020 г. (-5 процентни пункта), което може да се отдаде на по-високото ниво на осведоменост относно.

Тъй като продажбите в електронната търговия нарастват всяка година, потребителите са все по-често изложени на чести нелоялни практики онлайн. Трите най-често докладвани практики са: лично насочена онлайн реклама (76%), скрита реклама в резултатите от търсенето (75%) и неискрени потребителски отзиви (69%). По-конкретно по отношение на онлайн рекламата, 94% изразиха загриженост за това, като 70% се притесняват от неподходящо използване и споделяне на лични данни, 66% от събирането на онлайн данни и свързаното профилиране без изрично знание или съгласие и 57% от бисквитките.

ЕЦБ не изключва ново вдигане на лихвите през май

ЕЦБ не изключва ново вдигане на лихвите през май

Инфлацията остава твърде висока