Полският парламент е одобрил поправената версия на закона за реформа на конституционния съд на страната, който беше внесен от управляващата партия „Право и справедливост“.

Властите разчитат, че новата версия на закона ще удовлетвори западните партньори на Полша, които по-рано подложиха реформата на сериозна критика, пише ВВС. Въпреки направените поправки опозицията смята, че и новата форма на закона предоставя на правителството твърде много влияние върху конституционния съд.

Полските власти започнаха реформата в конституционния съд в края на миналата година.

Първоначално новите правила за решения изискваха 2/3 от всички съдии да гласуват за едно решение, при кворум от минимум 13 присъстващи на заседанието съдии. Внесената поправка изисква просто мнозинство за вземане на решение и присъствие на 11 съдии на заседание.

Реформата дава възможност на парламента да отстранява съдии от конституционния съд от длъжност, а на президенти и министъра на правосъдието правото да се обръщат към съда.

Реформата лишава съда от правото да признава президента на страната неспособен да изпълнява задълженията си.

На 1 юни ЕК публикува формално предупреждение по адрес на полските власти, заявявайки, че реформата е „систематическа заплаха“ срещу върховенството на закона в страната.