Нов превод на Библията, на разбираем за съвременните хора език, стана бестселър в Норвегия, съобщи агенция „Новости".

По данни на Библейското общество в страната, преводът на Свещеното писание на съвременен норвежки език се разпространява от 19 октомври 2011 г. До края на изминалата година са продадени 78 хиляди екземпляра.

По новото издание на Библията са работили в продължение на 12 години над 30 преводачи, учени и литератори. От Библейското общество отбелязват, че езикът на новия превод е по-достъпен, особено за младите хора. Същевременно той предава максимално точно съдържанието и духа на староеврейския и на старогръцкия оригинал.

Норвежкото Библейско общество, създадено през 1816 г. от Лутеранската църква, днес обединява представители на различни християнски изповедания. Сега негов председател е пасторът на адвентистите от седмия ден Тор Тиерансен.