Във френско-германското предложение за споразумение между Сърбия и Косово, което съдържа десет члена, Сърбия ще признае косовския паспорт и няма да възпрепятства приемането на Косово в международни организации, пише "Сараево таймс".

Член 1 гласи, че Сърбия и Косово взаимно ще развиват нормални, добросъседски отношения, основани на равни права. "Двете страни ще признават взаимно съответните документи и национални символи, включително паспорти, дипломи, табели на превозни средства и митнически печати".

Член 2 гласи, че и двете страни ще се ръководят от целта и принципите, установени в Хартата на Обединените нации (ООН), особено тези относно суверенните права на държавите, зачитането на тяхната независимост, автономия и териториална цялост, правото на самоопределение и защитата на правата на човека и недискриминацията.

"Съгласно Хартата на ООН страните уреждат всички спорове помежду си само с мирни средства и се въздържат от заплаха или използване на сила", гласи член 3.

Член 4 от проектоспоразумението гласи, че страните изхождат от предположението, че никоя от тях не може да представлява другата страна в международната сфера или да действа от нейно име. "Сърбия няма да се противопостави на членството на Косово в която и да е международна организация".

И двете страни ще подкрепят стремежите си да станат членове на Европейския съюз (ЕС), се посочва в член 5.

Освен това в член 6 се посочва, че страните ще продължат процеса на диалог, водещ към ЕС с нова инерция, което ще доведе до правно обвързващо, всеобхватно споразумение за нормализиране на отношенията.

"Двете страни се застъпват за постигането на конкретни договорености, в съответствие със съответните инструменти на Съвета на Европа и използвайки съществуващия европейски опит, за да се осигури подходящо ниво на самоуправление за сръбската общност в Косово... Страните ще формализират статута на Сръбската православна църква в Косово и осигуряване на високо ниво на защита на сръбското религиозно и културно наследство, в съответствие със съществуващите европейски модели", се посочва в член 7.

Освен това в член 8 се посочва, че страните ще разменят постоянни мисии.

Член 9 гласи, че ангажиментът на ЕС и други донори за създаване на специален пакет от финансова помощ за съвместни икономически проекти на Сърбия и Косово е заявен и от двете страни.

"Страните ще създадат съвместна комисия, председателствана от ЕС, която ще наблюдава изпълнението на това споразумение. И двете страни потвърждават задълженията си за изпълнение на всички предишни споразумения", гласи последният член от предложеното споразумение между Сърбия и Косово.

Вучич с важно обръщение за Косово в понеделник

Вучич с важно обръщение за Косово в понеделник

Бърнабич защити направеното от него до момента