Около 1 от 6 деца - или 356 милиона в световен мащаб - са живели в крайна бедност преди пандемията и това положение ще се влоши значително заради нея, според нов анализ на Групата на Световната банка и УНИЦЕФ.

В Африка живеят две трети от децата. В Южна Азия живее близо една пета от тези деца.

Техните семейства се борят да оцелеят средно 1,90 долара на ден или по-малко на човек. Това е международна мярка за крайна бедност.

Анализът показва, че броят на децата, живеещи в крайна бедност, е намалял с 29 милиона между 2013 и 2017 г.

УНИЦЕФ и Групата на Световната банка обаче предупреждават, че детската бедност се е влошила значително през 2020 г. поради неблагоприятните икономически последици от пандемията Covid-19.