Сирийската бежанска криза вече е на седем години. През първите няколко години Турция и Гърция се смятаха предимно за основни транзитни страни поради географското си местоположение. Въпреки това, затварянето на маршрута за Западните Балкани и договореностите ЕС-Турция постепенно трансформираха двете страни от транзитни врати в дестинации за бежанци. С тази промяна фокусът на реакцията на политиката за бежанците в тези страни също се промени, разширявайки фокуса от хуманитарната подкрепа към дългосрочни решения за развитие, пише Световната банка.

Ангажимент на Световната банка за интеграцията на бежанците в пазара на труда в Гърция

През последните години услугите за интеграция на бежанците в Гърция бяха ограничени до ad hoc инициативи, предоставяни предимно от международни организации и неправителствени организации. Няколко инициативи се осъществиха и на местно ниво, като община Атина играе важна роля.

В контекста на преминаването към дълготрайни интеграционни решения, Световната банка работи в тясно сътрудничество с Гръцката публична служба по заетостта (DYPA), в сътрудничество с Европейската комисия. DYPA вече е готов да стартира I.Ref.Job Pilot, който има за цел да помогне на бежанците да преминат към работа.

Оперативни уроци

Обширен преглед на международния и местния опит стига до следните ръководни основни принципи за проектиране и изпълнение на гръцкия пилотен проект и са приложими за интеграция на пазара на труда на бежанци и на други места:

  1. Бежанците трябва да бъдат настанени в работни условия възможно най-скоро, за да се предотврати напускането им от работната сила и да се ограничат дългосрочните проблеми, като дългосрочна безработица или неактивност;
  2. Когато директното съпоставяне на работни места не е възможно, следва да се предоставят други услуги, като езикови, меки умения и техническо обучение, стажове или субсидии за заплати въз основа на търсенето на местния пазар на труда;
  3. Езикът и меките умения трябва да получат достатъчно внимание, особено в ранните фази на интеграция;
  4. Услугите трябва да вземат предвид специфичните предизвикателства, пред които могат да се сблъскат бежанците, като липса на запознаване с административните процедури, несигурност относно бъдещето, отговорности за грижи за децата и психологически стрес;
  5. Доброто разбиране на уменията и предишния опит на бежанците е от решаващо значение.

На практика изграденият план прилага тези принципи, като надгражда съществуващите публични служби за подкрепа на заетостта, създава стабилна система за идентифициране на предходно обучение, умения и опит и укрепва партньорствата с частния сектор. Пилотният дизайн също се възползва от поуките, извлечени по време на изпълнението на подобен проект, изпълняван от Турската публична агенция по заетостта с подкрепата на Световната банка и финансиране от Европейския съюз.

Практически инструменти

Сред разработените инструменти два могат лесно да се използват другаде. Първият е инструмент за разпознаване на умения, оценка базирана на въпросник, подкрепена от визуални инструменти, която има за цел да идентифицира основните пречки и бариери пред заетостта; предишно образование, обучение, професионален опит и меки умения; и други полезни умения, като дигитални умения или способност за шофиране.

Въз основа на резултатите от тази оценка, консултантите изготвят индивидуални планове за действие и насочване към подходящи служби. Вторият инструмент е стратегия за ангажиране на работодателите, създадена за увеличаване на ангажираността на DYPA с работодателите, облекчаване на потенциалните им опасения и насърчаване на бизнес обосновката за заетост на бежанци. Стратегията също така предлага начини на фирмите да се ангажират с бежанците в контекста на повишаване на тяхната корпоративна социална отговорност.

Точно когато броят на търсещите убежище за първи път в Европейския съюз започна да намалява, пандемията от COVID-19 и сега войната в Украйна пренастроиха бежанската криза в Европа.

Бежанските кризи често са внезапни и засягат множество измерения на живота на тези, които бягат от своите страни, както и на тези, които ги приемат. Необходими са устойчиви решения, за да се преодолее тяхното въздействие. Ранното навлизане на пазара на труда е ключово за дългосрочните резултати.

Колкото по-рано дадена държава се ангажира да интегрира бежанците, толкова по-рано бежанците могат да възобновят живота си и приемащите страни се възползват от положителния им принос. Предишни бежански кризи показаха, че изграждането на системи, които улесняват интеграцията на бежанците, е инвестиция със силна икономическа обосновка. Ангажиментът на Световната банка в Гърция предоставя някои оперативни уроци и практически инструменти, които могат да се включат в съгласуваната реакция, която европейските страни и партньорите за развитие използват в подкрепа на украинските бежанци.