Планетата е на прага на "екологично схрускване"според нов доклад на експертна група еколози от цял свят, предаде БиБиСи.

Документът съдържа притеснението на организации като WWF, the Zoological Society of London и the Global Footprint Network според които ресурсите произвеждани от хората на планетата са три пъти повече от това което природата може да понесе.

Според тях три четвърти от населението на Земята живее в страни, в които нивото на консумация надвишава естественото природно обновленовяване.

По този начин населението се превръща е „екологичен длъжник" на планетата.

Докладът, носещ името "Жива планета" твърди, че ако хората продължават да използват природните ресурси със същото темпо, през 2030 г. на света ще са му нужни две планети, ако дотогава отделните ресурси не са се изчерпали.

Чрез него се потвърждава тенденцията за изчезване на растителни и животински видове, която се открива и в предишните издания на изследването, най-стръскащи от които през 2006 г.

Днес коефициентът "екологичен отпечатък", който показва доколко хората използват природните ресурси, се е увеличил до такава степен, че планетата вече не може да се възстановява.

Страните с най-пагубно въздействие са Китай и САЩ, заедно те образуват 40 % от свeтовния екологичен отпечатък

Изследването пoказва, че Арабските емирства и САЩ имат най-големия екологичен отпечатък на човек, докато Малави и Афганистан най-малкия.

"Намираме се в сериозен екологичен преразход. В момента потребяваме природните ресурси по-бързо, отколкото Земята може да ги възстанови. Последствията от това са опасни и могат да бъдат предвидени", изказа загрижеността си генералният директор на WWF Джеймс Лийпи.

„Унищожителните последствия от световната финансова криза са нищо в сравнение с екологичния проблем пред който сме изправени", допълни той.

Според доклада загубите от повече от 2 трилиона на финансовата пазари са нищо в сравнение с 4,5-те трилиона, което е стойността на унищожените завинаги природни ресурси всяка година.