СЗО стартира глобален научен процес за актуализиране на списъка с приоритетни патогени - агенти, които могат да причинят огнища или пандемии - за насочване на глобалните инвестиции, изследвания и развитие (R&D), особено във ваксини, тестове и лечения.

Започвайки със среща, проведена миналия петък, 18 ноември, СЗО свиква над 300 учени, които ще разгледат доказателствата за над 25 вирусни семейства и бактерии, както и за "Болестта X". Болест X е включена, за да посочи неизвестен патоген, който може да причини сериозна международна епидемия. Експертите ще препоръчат списък с приоритетни патогени, които се нуждаят от допълнителни изследвания и инвестиции. Процесът ще включва както научни критерии, така и критерии за обществено здраве, както и критерии, свързани със социално-икономическото въздействие, достъпа и справедливостта.

Списък е публикуван за първи път през 2017 г., а последното упражнение за приоритизиране е извършено през 2018 г. Настоящият списък включва COVID-19, кримско-конгска хеморагична треска, вирусна болест Ебола и вирусна болест Марбург, треска Ласа, респираторен синдром на Близкия изток (MERS) и Тежък остър респираторен синдром (SARS), Nipah и хенипавирусни заболявания, треска от Рифт Вали, Зика и болест X.

"Насочването към приоритетни патогени и вирусни семейства за изследване и разработване на контрамерки е от съществено значение за бърз и ефективен отговор на епидемия и пандемия. Без значителни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност преди пандемията от COVID-19 не би било възможно да имаме безопасни и ефективни ваксини, разработени за рекордно кратко време", каза д-р Майкъл Райън, изпълнителен директор на Програмата за извънредни здравни ситуации на СЗО.

За тези патогени, идентифицирани като приоритетни, планът за научноизследователска и развойна дейност на СЗО за епидемии разработва пътни карти за научноизследователска и развойна дейност, които очертават пропуските в знанията и изследователските приоритети. Когато е приложимо, се разработват профили на целеви продукти, които информират разработчиците за желаните спецификации за ваксини, лечения и диагностични тестове. Полагат се също усилия за картографиране, компилиране и улесняване на клиничните изпитвания за разработване на тези инструменти. Допълнителни усилия - като засилване на регулаторния и етичния надзор - също се разглеждат.

"Този ​​списък с приоритетни патогени се превърна в отправна точка за изследователската общност за това къде да се съсредоточи енергията за управление на следващата заплаха", каза д-р Сумя Сваминатан, главен учен на СЗО. "Той е разработен съвместно с експерти в областта и е съгласуваната посока за това, където ние - като глобална изследователска общност - трябва да инвестираме енергия и средства за разработване на тестове, лечения и ваксини. Благодарим на нашите донори като правителството на САЩ, нашите партньори и учените, които работят със СЗО, за да направят това възможно."

Ревизираният списък се очаква да бъде публикуван през първото тримесечие на 2023 г.