Използвайки най-новите данни, събрани по време на преброяването от последните месеци, американското разузнаване предупреди, че Румъния е с втората най-висока смъртност в света. В същото време раждаемостта в Румъния я поставя в дъното на класацията. Двата показателя сигнализират за безпрецедентен демографски спад, съобщава "Романия инсайдър".

The World Factbook на ЦРУ предоставя важна разузнавателна информация по множество теми, включително хора, правителство, енергия и икономика, наред с други, за организации по целия свят. Наскоро тя актуализира своите данни за Румъния, подчертавайки процент от 15,26 смъртни случая на хиляда жители.

Само Сърбия (16,39) изпреварва Румъния по смъртност. Украйна е на шесто място в класацията с 13,77 смъртни случая на хиляда жители, а Русия е на седмо място с коефициент от 13,36

Смъртността в България е 14,41 на 1000 население, което я поставя на 5 място.

Румъния също има 8,76 раждания на хиляда жители, нареждайки се на 207-мо място от 228 в света. Страната има темп на нарастване на населението от минус 1,09%, което й спечелва 231-во място от 237 държави, взети под внимание.

"Вярно е, че Румъния преминава през подчертана демографска криза и има спешна нужда от демографска политика, обмислена от най-важните институции на държавата и, очевидно, изследване на качеството на живот на семействата в Румъния, в противен случай няма да можем да спрем демографския спад", каза министърът на семейството Габриела Фиреа.

Фиера подчертава необходимостта от солидно проучване на проблема, но правителството, от което тя е част, е отделило най-малко пари за изследвания в ЕС, според данни на Евростат.

"Заминаването на младите хора на Запад накара възрастните хора или, казано по друг начин, безплодните семейства от демографска гледна точка да останат в страната", казва социологът Антонио Амуза.

Службата на ЦРУ оценява населението на Румъния през 2022 г. на 18,5 милиона. Хората на възраст 25-54 години са 46,2% от общото население и представляват доминиращата възрастова група в страната. Малко над половината (54,5%) от румънците живеят в градовете, но степента на урбанизация се оценява на -0,15% до 2025 г.

Населението в България през 2021 г. е намаляло с 77 хил. в сравнение с предходната година

Населението в България през 2021 г. е намаляло с 77 хил. в сравнение с предходната година

Демографските промени в страната се определят от ниска раждаемост, висока смъртност, и нарастване на броя на браковете и разводите.