Учените разрешават противоречива, но ключова загадка за климатичните промени, като подкрепиха климатичните модели и потвърдиха, че Земята е по-гореща от преди поне 12 000 години, а може би дори и за последните 128 000 години, според най-новите годишни данни за глобалната температура, пише Space.

Тази загадка е известна като "холоценова температурна загадка" и описва дебат, как температурите са се променили по време на холоцена, епоха, която описва последните 11 700 години от историята на нашата планета. Докато някои предишни реконструкции на теории предполагат, че средните температури на холоцена са достигнали връх между 6000 и 10 000 години и планетата се е охладила след това, климатичните модели предполагат, че глобалните температури действително са се повишили през последните 12 000 години, с помощта на фактори като нарастващи емисии на парникови газове и изменението на климата.

Тази "загадка" "хвърли съмнения сред скептиците относно ефикасността на настоящите климатични модели, за да се предскаже точно нашето бъдеще", заяви водещият автор Саманта Бова, изследовател в Университета Рутгерс, в имейл за Space.

Новото изследване обаче успокоява тази несигурност, демонстрирайки, че настоящите климатични прогнози са правилни за средствата.

Страните се адаптират твърде бавно към срива на климата

Страните се адаптират твърде бавно към срива на климата

Милиони хора по света са изправени пред бедствие

Изследването "премахва всякакви съмнения относно ключовата роля на въглеродния диоксид в глобалното затопляне и потвърждава симулациите на климатични модели, които показват глобално средногодишно затопляне на температурата, вместо охлаждане, през холоценовия период", обяснява Бова.

По-конкретно, екипът демонстрира "че късното холоценово охлаждане, реконструирано е сезонен сигнал".

За да направи това, екипът разработва нов метод, който им позволява да "използват сезонни температури, за средни годишни стойности. Използвайки новия метод, ние демонстрираме, че средните холоценови годишни температури непрекъснато се покачват", допълва Бова.

Учените са анализирали предварително публикувани данни за температурата на морската повърхност, които са използвали информация за вкаменелостите на фораминифери - едноклетъчни организми, които живеят на повърхността на океана, както и други биомаркери от морски водорасли.

Това им позволява да реконструират температурите през историята.

2020 година е най-топлата в историята

2020 година е най-топлата в историята

Седемте най-топли регистрирани години в света са от 2014 г. насам

С тези данни "показваме, че постиндустриалното нарастване на глобалната температура се е повишило от най-високата средна годишна температура, регистрирана през последните 12 000 години", каза Бова, добавяйки, че това противоречи на последните изследвания.

"Следователно глобалните температури на Земята достигат неизследвана територия, която не е била наблюдавана поне през последните 12 000 и може би през последните 128 000 години."

"Като се има предвид, че 2020 г. е най-топлата година на базата на новите данни на NASA/NOAA, нашите резултати показват, че средногодишните температури през 2020 г. са най-топлите от последните 12 000 години и вероятно последните 128 000 години". (NOAA е американската Национална администрация за океаните и атмосферата.)

Потвърждавайки температурните рекорди през този период от време, екипът не просто предоставя допълнителни доказателства за "ефикасността на настоящите климатични модели за точно симулиране на климата през последните 12 000 години", но работата също така "дава увереност в способността им да предсказват" бъдещите промени.

Проучването е публикувано в списание Nature.

Рекордни темпове на топене на ледовете на планетата

Рекордни темпове на топене на ледовете на планетата

Около 28 трлн. тона лед са загубени между 1994 и 2017 г.