Нашето Слънце може да живее един доста очарователен живот днес, но когато се е родило преди 4,6 милиарда години, то е средно дете в семейство от хиляди. Всички тези братя и сестри се разпръскват в галактиката, което ги прави трудно откриваеми. Но сега астрономи в Португалия са открили не само слънчев брат, но и "близнак", повече или по-малко идентичен със Слънцето, което означава, че това е страхотно място за търсене на извънземен живот, според изследване публикувано в научното издание Astronomy&Astrophysics.

Нашата звезда сега се намира в относителна изолация, но преди милиарди години тя е част от млад, претъпкан звезден куп, но благодарение на гравитационните и притегателни сили в Млечния път, звездите са отнесени във всички части на галактиката.

Търсенето на братята и сестрите на Слънцето продължава десетилетия. През 80-те години се предполагало, че нашата звезда има "зъл близнак" на име Немезис, който е получил лошия си прякор от навика си да минава близо до нашата Слънчевата система на всеки 26 милиона години и да изпраща комети, а обяснението е представено, за да се обясни цикълът на масово изчезване на видове от Земята.

Въпреки че след години на проучвания не са открити следи от Немезис, има много доказателства, че нашето Слънце не е единствено дете. Намирането на тези отдавна изгубени братя и сестри може да ни даде представа за раждането на звездите, както и вероятността за живот във Вселената.

"Тъй като няма много информация за миналото на Слънцето, изучаването на тези звезди може да ни помогне да разберем къде в галактиката и при какви условия е сформирано Слънцето", коментира Вардан Адибекян, водещ учен в изследването.

За да открият слънчевите братя и сестри сред безбройните други звезди в нашата галактика, изследователите пресяват AMBRE - огромна база данни на хиляди близки звезди. Тези данни разказват на астрономите за химическия състав и възрастта на тези звезди, а екипът може да ги изследва с данни за тяхното движение от проучването "Гая", за да открие тези, които най-много съответстват на Слънцето.

От първоначалните 17 000 звезди, категоризирани в AMBRE, екипът избира 55-те, които имат най-близки метални нива до нашето слънце. След това те проучват химическото изобилие на някои елементи и ограничават списъка до 12 кандидати. След това кандидатите стават четири, които са най-близки до Слънцето като възраст, и след измерване на въглеродните изотопни съотношения, екипът намира един кандидат.

Този кандидат е HD 186302, тази звезда не е само слънчева сестра, а слънчев близнак, практически идентична със Слънцето по отношение на масата, възрастта, метали, химично изобилие и въглеродните изотопи. Това е звезда от главна последователност от тип G3, която се намира на около 184 светлинни години от Земята.

Ако HD 186302 е почти идентичен със Слънцето, както показват изследванията, това повдига въпроса дали в тази система може да се развие и живот. Засега все още не знаем дали около звездата има планети, но екипът планира да изследва тази възможност в бъдеще. Има шанс строителните блокове на живота да са се разпространили на тези планети или астероиди, когато те са били наши съседи, и ако условията се окажат толкова благоприятни, колкото те са тук, би могъл да възникне и живот.

"Някои теоретични изчисления показват, че има незначителна вероятност животът да се разпространи от Земята на други планети или екзопланетарни системи през периода на късното тежко бомбардиране", обяснява Адибекян.

"Ако имаме късмет и нашият брат или сестра има планета, а планетата е скалист тип в обитаемата зона и накрая, ако тази планета е "замърсена" от жизнени семена от Земята, то тогава можем да си позволим да си представим - Земя 2.0, която обикаля около Слънце 2.0", допълва той.

Супер-Земя край близката до нас Звезда на  Бърнард? 99% сигурно!

Супер-Земя край близката до нас Звезда на Бърнард? 99% сигурно!

След десетилетия издирване…