Европейският съюз и Украйна започват преговори за Общо авиационно пространство.

Започналите в Киев преговори целят да се постигнат по-задълбочени взаимоотношения с Украйна в областта на въздухоплаването след подписването на подобни споразумения със страните от Западните Балкани и Мароко.

Споделяйки ползите от единния авиационен пазар, Украйна и ЕС ще подобрят взаимоотношенията си и ще създадат огромни ползи за авиационните компании и потребителите, заяви заместник-председателят на Комисията Жак Баро, отговарящ за транспорта.

С едно такова споразумение ние ще осигурим високи нива на безопасност и сигурност и ще улесним търговията и социалните връзки с един близък съсед, добави Баро.

Авиационните пазари и на двете страни са тясно свързани и въздушният трафик между тях нараства.

През 2006 г. над 2,1 милиона пътници са пътували между ЕС и Украйна с въздушен транспорт, което е с 21% повече от 2005 г.

Украйна има съществена авиационна индустрия и е страна с голям туристически потенциал. Тя има сключени двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги с всичките 27 държави-членки на ЕС.

Страната ще хармонизира законодателството си с европейските стандарти и ще приложи голяма част от постиженията на европейското право в областта на авиацията.