Япония планира да ограничи достъпа на чуждестранни студенти, обучаващи се в страната, до технологии, които са ключови за отбранителната индустрия или са свързани с гарантиране на националната сигурност, съобщава бизнес ежедневникът "Никей".

Университетите в страната ще трябва да получат одобрение от Министерството на индустрията, преди да дадат достъп на чуждестранни студенти до образователни програми, свързани с определени, ключови за страната технологии.

Затягането на правилата ще засегне чуждестранните студенти, които може да са под пряко или косвено правителствено влияние на други държави - по-конкретно, ако над 25% от доходите им са финансирани от чужда държава.

През 2017 г. китайски студент в университет в Токио наруши закона, пренасяйки инфрачервена камера за самолети в Китай през Хонконг.

Редица японски университети, които работят върху създаването на най-новите модерни технологии, свободно приемат чуждестранни студенти и провеждат доста повърхностно проучване преди записването. Това обаче поражда сериозно безпокойство сред властите в страната.

Предвижда се промените в законодателството да бъдат направени до края на годината.