Японците вярват, че роботите идват за техните работни места и ще създадат по-неравно общество, в което по-трудно се намира работа, показва проучване на Pew Research Center, цитирано от Axios.

89 на сто от анкетираните вярват, че роботите ще вършат "повечето от работата", която се прави от хората днес в рамките на 50 г. 83% пък са на мнение, че ще се разшири пропастта между богатите и бедните, 74 на сто вярват, че безработицата ще се увеличи.

Само 35 на сто вярват, че роботите ще доведат до създаването на "нови, по-добре платени работни места".

Повечето японци са песимисти относно посоката на развитие на икономиката на страната. Докато 44% са на мнение, че икономиката е "добре" в сравнение със 7% през 2012 г., 26% казват, че нещата са по-добре за разлика от преди 20 г. Само 15 на сто споделят, че днес децата са по-добре от техните родители.

Роботите не са единственият проблем на японците. Япония е изправена пред сериозни демографски предизвикателства като застаряващо и топящо се население. Въпреки че имиграцията се увеличава, тя все още остава на ниско ниво. Само 23 на сто биха искали да се увеличи, докато 58 на сто вярват, че трябва да остане на същото ниво, а 13% споделят, че вече е твърде висока. 59% казват, че в момента имиграцията в Япония "прави нашата страна по-силна".