Министерството на външните работи на Румъния приветства отбелязването на Деня на НАТО в Румъния и подчертава, че през последните 17 години след присъединяването "нашата страна положи постоянни усилия и демонстрира волята и способността да допринесе конкретно и по същество за консолидацията на НАТО, най-успешният политико-военен съюз в историята, гарант за евроатлантическата сигурност", съобщават медиите в Румъния.

Според съобщение, изпратено в неделя от Министерството на външните работи, Румъния участва в съюзнически мисии и операции, в мерки за засилване на възпирането и отбраната на Източния фланг, включително в Черноморския регион, и е домакин на своята територия на съюзнически многонационални структури. По този начин чрез своите действия Румъния допринася активно за защитата на териториите и гражданите на всички държави-членки на НАТО.

Също така значителният и траен принос на Румъния за усилията за повишаване на устойчивостта и за увеличаване на отбранителния капацитет на партньорите, особено тези от Източното съседство, са допълнителни доказателства, че Румъния изпълнява последователно своите ангажименти, без колебание, ангажиментите на отговорния съюзник, пише в прессъобщението.

"По повод честването на Деня на НАТО в Румъния искам да потвърдя твърдия ангажимент на страната ни за колективна отбрана и съюзническа солидарност, както и за силни трансатлантически отношения, включително за широко сътрудничество между НАТО и Европейския съюз в областта на сигурността и отбраната. Румъния последователно подкрепя усилията за колективна отбрана на всички членове на Алианса и участва активно в процеса на укрепване на капацитета на НАТО да реагира ефективно на настоящите и бъдещите предизвикателства пред сигурността, включително чрез приноса си към усилията за устойчивост, чрез инициатива за създаване и домакин на Евроатлантически център за устойчивост."

"Румъния също така активно подкрепя процеса на стратегическо отразяване на НАТО 2030, координиран от генералния секретар на НАТО, процес, целящ консолидиране на политическото измерение на Алианса, насочен към кристализиране на визия Бъдещето на НАТО и в крайна сметка водещо до изготвяне на нова стратегическа концепция", коментира министърът на външните работи, Богдан Ауреску.

Столтенберг: Русия засили агресивното си поведение, НАТО укрепва отбраната си

Столтенберг: Русия засили агресивното си поведение, НАТО укрепва отбраната си

Подходът на НАТО двупосочен - силна отбрана и отвореност за диалог...

НАТО укрепва уникалната и дълбока връзка на Европа със Северна Америка и двата континента, обединени от демократични ценности и общи интереси за сигурност, гласи съобщение, изпратено в неделя от президента Клаус Йоханис.

"Отбелязваме 72-ата годишнина от основаването на Организацията на Северноатлантическия договор, основен политико-военен съюз за международен мир, международна сигурност и просперитет, най-успешният алианс за колективна отбрана в историята НАТО укрепва уникалната и дълбока връзка на Европа със Северна Америка и двата континента, обединени от демократични ценности и общи интереси за сигурността. Текущите събития на международно ниво остават динамични и непредсказуеми, а предизвикателствата пред сигурността се умножават и диверсифицират. Справянето с този контекст се основава на солидарността на държавите-членки при осъществяването на колективна отбрана", подчертава президентът.

Той заявява, че Румъния е дълбоко привързана към евроатлантическите ценности и действа решително в духа на консолидиране на трансатлантическите отношения и насърчаване на профила и ролята на НАТО.

"НАТО непрекъснато се адаптира, за да се превърне в по-силна и по-ефективна организация. По този начин процесът НАТО 2030, стартиран през 2020 г. от генералния секретар Йенс Столтенберг, създава предпоставки за по-амбициозна роля на Алианса в следващата фаза, включително от гледна точка на изготвянето на нова стратегическа концепция - инициатива, която Румъния напълно подкрепя. Румъния е силно привързана към евроатлантическите ценности и действа решително в духа на укрепване на трансатлантическите отношения и насърчаване на профила и ролята на НАТО. Значително участие на няколко нива в съюзнически операции и мисии, включително усилия за укрепване на възпиращата и отбранителна позиция на НАТО".

"За да отговорим на новите предизвикателства пред сигурността и заплахите, повишаването на устойчивостта става приоритет. В същото време вярвам, че е много важно да продължим по пътя на укрепване на стратегическото партньорство между НАТО и ЕС, така че да се рационализира координацията, за да се използва изключителният потенциал, който тези две основни организации предлагат на държавите-членки и техните граждани, като гарантират сигурността и просперитета. Само обединени ще бъдем по-силни", заяви Клаус Йоханис.

В Русия: Няма опасност от умишлена война с НАТО, ядреното възпиране работи

В Русия: Няма опасност от умишлена война с НАТО, ядреното възпиране работи

Русия вижда провокация за глобална надпревара във въоръжаването