News.bg публикува мненията ви без редакция Без съмнение основната вина НЕ е на сестрите.

Не те са отговорни за грубите нарушения в болницата. Но в същото време те имат косвена вина, която не е малка. Ако примерно им е било наредено да изпозват повторно спринцовки и да вършат други явни нарушения, е трябвало просто да напуснат!

Да използваш примерно многократно спринцовки за еднократна употреба само защото шефът ти е наредил е все едно да почнеш да стреляш по улицата напосоки "понеже шефът ти така е казал".

Само в армията е задължително изпълнението на всяка заповед, но дори там има възможност за отказ! Аз бих попитал нашите сестри биха ли използвали нестерилна игла на тяхно собствено дете, дори и лично президента да им е наредил?

Предвид големия брой жертви, дори заради тази косвена вина биха ги осъдили на сериозни срокове във всяка цивилизована страна.