News.bg публикува текстовете ви без редакция.

Днес, 13 януари 2010 година, на адрес: София, квартал „Дървеница" блок 1 вход А, са идвали Ваши хора да прекъсват електрозахранване на един от апартаментите. При това са се държали много "мило" с Вашите си съоръжения, като са счупили заключването на таблото.

Сега Вашето електрическо табло е отворено и има безконтролен достъп на всеки.

От друга страна - това е поне третият опит на Вашите "услужливи" подизпълнители да счупят заключването на таблото. При предишните неуспешни опити за счупване си искаха ключ. Сега вече няма да им е необходим такъв. Улесниха си работата.

Във Вашите структури (инкасаторите) има ключ от таблото и те съответно си го отварят по нормалния начин.

Обадих се на телефон 070010010 и от там ми казаха мило да си гледам работата и че не сме имали право да заключваме таблото.

На въпроса за счупения катинар отговора бе: да си го сменим с нов.

А след питане от моя страна как да дам ключ, ми казаха да сложа бележка къде е ключът. Ами то и до сега си беше така.

Налагат ми се следните изводи:

1. Вашите "мили" подизпълнители се стараят по най-лесния за тях начин (дори с разрушаване на Вашите съоръжения) да прекъснат нечие електрозахранване, за да си приберат комисионната.
Явно тях ги интересуват само парите.

2. На Вас не ви е интересно (не Ви интересува) как се върши дадена работа от съответните служители.

3. Изглежда не Ви интересува дали някой няма да повреди или открадне Ваше съоръжение, с което да пречи на достъпа до Вашите услуги от потребителите.

4. ........ има и още много, но друг път може би.

Надявам се на някакъв отговор от Ваша страна - Например коя фирма е направила поразиите. Или поне някакво извинение.