На единайсетия ден от април – четвъртък, АТА център за съвременно изкуство открива мултимедийната експозиция “Шизоидна архитектура”.

Това е нет арт проект, отворен за неограничен брой участници, които могат да се включат в изграждането на виртуален архитектурен модел от свързани лични пространства. Инициатор на проекта е Център за медийни изкуства Интерспейс.

Проектът изследва човешките възприятия и реакции спрямо отношението пространство-идентичност, породено от работата в Интернет. Всеки участник е поканен да направи 360-градусова панорама на своя интериор или лично пространство, която представя във виртуалната среда на проекта. Идеята е всеки да разкрие мястото, с което се свързва, давайки индивидуална стойност на заобикалящите го обекти.

Така неговото лично пространство – заснето и превърнато в мултимедийна панорама, става негов арт проект. Панорамата поместена в света на "шизоидната архитектура", се свързва с личните пространства на други хора, което поражда специфичен тип комуникация и преживяване.

Посетителят на сайта може да надникне в интимния свят на другите и да пътува сред лабиринт от свързани панорамни стаи.

Участниците в настоящото представяне са избрани след организирания конкурс в периода декември 2001 - януари 2002, а работния процес по изпълнение на новите проекти беше проведен през февруари-март в мултимедийната лаборатория на Интерспейс.

Своите виртуални арт-пространства в АТА център представят Богдана Златева, Божана Нешева, Деница Петрова, Евгени Василев, Крум Георгиев, Тодор Добрев, Христо Йорданов и Цветимира Марчева. Куратор на проекта е Галина Димитрова.