ime na kartinkataНемски специалисти са открили концентрация на полициклични ароматни въглеводороди при анализа на проби от полигона в Змеево, взети след унищожаването на ракетните комплекси. Необходимо е по-дълготрайно наблюдение обаче, за да се отговори на въпроса дали те са опасни за хората и околната среда.

Сега всякакви твърдения биха били манипулативни, защото тези органични примеси, дори в минимални концентрации, могат да са опасни, при взаимодействие с други съставки в почвата, коментира пред БНР Марина Бояджиева, експерт на Независимия обществен съвет. Направеният в Щутгарт анализ е прецизен, но не може да бъде достатъчно представителен, защото са взети проби само от три места.

Германският институт е бил избран заради това, че е независим и с висок авторитет в Европа. Въпреки това е необходима по-обхватно и продължително във времето екологично наблюдение. Не би било професионално този анализ да се сравнява с паралелното изследване на РИОС, заяви експертът, дори и да са направени по една и съща методика.