Вятър, със скорост над 20 метра в секунда, е връхлетял Силистренска област. Голяма част от електропреносната мрежа там е излязла от строя и към 17 часа 60 селища в седемте общини са останали без ток. Прекъснато е и електроснабдяването и в много квартали на Силистра. Повредите се отстраняват от близо 15 аварийни групи на "Електроснабдяване".