За 2004 година в приемната на МС са постъпили 10 871 писма на граждани, а през цялата изминала година служителите от приемната изслушаха лично 254 души.
Само през декември приемната е разпратила 977 отговора до граждани, съобщават от правителствената пресслужба.

Принципът на работа е да се отговаря на всяка писмо, след като обстойно бъде проверен проблемът, за който гражданинът ни сезира. Служителите не отговарят само на неподписани лично писма.

Според направения анализ на всички писма, по-голямата част от тях се отнасят до проблеми от трудов характер – свързани с реализацията на хората, възражения по постановени нормативни актове за предотвратяване на трудово правоотношение.
Другата голяма група писма са със социална насоченост – изясняване на въпроси за социално подпомагане.
В приемната бяха получени и редица писма от пенсионери, които настояват за преизчисляване на отпуснатите им пенсии, с прекатегоризиране на труда и др.

Забелязва се, че все още има граждани, които не разбират разделението на властите у нас и се обръщат към МС с молба за намеса в съдебни спорове.