100 филиала на центровете за Спешна помощ получиха нови компютри. Те са предоставени от Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна помощ, съобщи Министерството на здравеопазването.

Вече изцяло са оборудвани всички филиали на 17 от 27-те центъра за спешна медицинска помощ в страната, като е създадена необходимата организация през 2021 г. да продължи поетапното осигуряване и доставка на компютърни конфигурации за оставащите десет центъра за спешна медицинска помощ.

Доброволци влизат в Спешна помощ - Варна

Доброволци влизат в Спешна помощ - Варна

Те ще помагат при транспортиране на трудноподвижни хора

Проектът "Подобряване на условията за лечение на спешните състояния" (ПУЛСС) е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Периодът на изпълнение на проекта е до 30.09.2021 г., като бюджетът, с който разполага, възлиза на 7 000 000 лв.