13 жени са изпратили жалба в Комисията за защита от дискриминация.
Тя е срещу реклама на мастика „Пещера" със заглавия "Страст на кристали" и "Сезонът на дините".

Според тях рекламите „във всичките й форми на проявление дълбоко и трайно ги дискриминира като жени", съобщи БНР.

Жалбоподателките смятат, че те нарушават и европейското право за равно третиране на половете при предоставяне на услуги.

В рекламата тъжителките виждат и тормоз на основание пол, тъй като нейното съдържание и послания накърнявали достойнството им и създавали унизителна и обидна среда за тях и за преобладаващата част от жените.

Във връзка с жалбите комисията ще проведе заседание.