3285 интернет имена на кирилица вече са заявени за по-малко от месец от началото на регистрацията на домейни на кирилица ".бг". От възможността да се включат в новото българско интернет пространство са се възползвали 1690 организации и граждани.

Срокът за регистрация на домейни със "защитени" имена и адреси на кирилица, които не попадат в списъците с резервирани имена е до 8 май. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) подготвя регистъра със "защитени" имена за нуждите на държавата в диалог с държавните институции, а "ИМЕНА.БГ" АД е организацията, която управлява интернет областта и към която се изпращат списъците с имената на областите, общините, селищата, държавните институции, географски наименования и други.

Вече може да се правят домейни на кирилица с разширение „.бг”

Вече може да се правят домейни на кирилица с разширение „.бг”

Нецензурните ще се трият след проверка

Желаещите да имат интернет адрес на кирилица са физически, юридически лица, сред които и чуждестранни компании, областни администрации и държавни институции. От МТИТС съобщават, че често се срещат случаи, в които частни лица желаят да регистрират домейни на кирилица, свързани с държавни институции или общини като "президент.бг", "парламент.бг", "софия.бг". В такива случаи процедурата по регистрация изисква широк набор от документи, които да доказват правото и интереса на организацията или фирмата да притежава това име на кирилица.

Припомняме, че от 8 февруари 2017 година вече могат да се създават и регистрират домейни на кирилица, които да завършват с ".бг".

Регистрираха първия адрес в домейна „.бг”

Регистрираха първия адрес в домейна „.бг”

Изготвят списъци за запазване на имена на държавните органи и общините

След изтичането на срока за подаване на заявления за "защитени" имена - 8 май, регистрирането ще започне първо от домейните, за които има само по една заявка като цената за регистрацията и поддръжката на един адрес на кирилица ще бъде 20 лв. за година.

Създаването на интернет пространство на български език е важна стъпка в процеса на популяризиране на българския език и култура. Домейните на български език ще бъдат много полезни на гражданите, които използват интернет пространството, но не владеят латиница, както и за тези, които желаят интернет адресите им да бъдат написани на роден език.