3 са офертите за строителен надзор при изпълнение на мерките за смекчаване на въздействието на трафика върху дивите животни и птиците в Кресненското дефиле. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 59 000 лв.

Отворените оферти са на:

  • "КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС" ЕООД;
  • "ПЪИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД;
  • "Трансконсулт - БГ" ООД.

Целта е опазване на биологичното разнообразие в района и повишаване на пътната безопасност. Предвидено е изграждане и модифициране на оградни и дефрегментационнни съоръжения за защита на животните и птиците в района, модифициране на съществуващите водостоци, за да се осигури безпрепятствен достъп и преминаване на дребните животни под пътното платно.

От двете страни на пътя ще се монтират мрежи с височина 1,20 м, които да не позволяват на животните да излизат на пътното платно, а на големите съоръжения ще се поставят мрежи за птици с височина 4 м. Мерките ще бъдат изпълнени без спиране на трафика.

Избират надзор за мерките за опазване на дивите животни в Кресненското дефиле

Избират надзор за мерките за опазване на дивите животни в Кресненското дефиле

Оферти се подават до 21 май

Предстои в кратък срок Агенция "Пътна инфраструктура" да процедира по ЗОП възлагане на предвидените еко мерки, тъй като обявената в началото на март тази година тръжна процедура е прекратена поради непостъпила нито една оферта в определения срок до 28 май.

Участъкът от път Е 79 през Кресненското дефиле е една от най-критичните отсечки от републиканската пътна мрежа от гледна точка на пътната безопасност. Най-честите пътно-транспортни произшествия са от неправилно изпреварване и навлизане в лентата за насрещно движение и шофиране с несъобразената скорост.

Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" изготви и предложи на АПИ комплекс от мерки за подобряване на безопасността на движение в участъка.