4.5 млн. лв. забавени заплати са изплатени от началото на годината досега. Това съобщи Инспекцията по труда. Работници на 71 предприятия получиха своите възнаграждения след намесата на контролните органи.

Събраните от агенция доказателства показват, че 1/3 от работниците не са получавали своето възнаграждение повече от 2 месеца. Осем работодатели са изплатили изцяло дължимите възнаграждения, поради което делата са прекратени.

В Световния ден на достойния труд Инспекцията по труда напомнят, че е единствената институция, която има правомощия да налага прилагането на трудовото законодателство, както и че достойните условия на труд се гарантират в най-пълна степен от работата на светло.

През тази година служители на Инспекцията по труда съдействаха на част от персонала "Ремотекс М" да прекрати трудовите си правоотношения с работодателя, за да се възползва от осигурителните си права, след като преди това работещите в предприятието получиха право на обезщетения от Фонда за гарантираните вземания благодарение на решеното дело, заведено от Агенцията. Бивши работници в шивашки цех в Сандански и в цех за производство на саи за обувки в Дупница също успяха да се възползват от осигурителните си права, след като с активното съдействие на контролните органи на Инспекцията договорите им бяха прекратени законосъобразно.

Прокуратурата НАП, ГИТ, Икономическа полиция и ГДПБЗН със съвместни проверки на търговски обекти в Дупнца

Прокуратурата НАП, ГИТ, Икономическа полиция и ГДПБЗН със съвместни проверки на търговски обекти в Дупнца

По време на проверките, шофьор минал през краката на полицай

ИА ГИТ апелира към наетите да подават сигнали, докато все още са в трудови правоотношения с работодателите си, за да бъдат защитени по-ефективно трудовите им права. Инспекторите по труда са на разположение за консултиране и информиране както на работещите, така и на работодателите по въпроси, свързани с прилагането на трудовото законодателство.

За деветте месеца на 2020 г. инспекторите по труда са извършили 27 310 бр. проверки в 23 060 предприятия с над 1 млн. заети в тях. Близо 5000 бр. от проверките са по сигнали на граждани, като в условията на кризата от коронавируса най-често те са свързани със заплащането на труда. При 10 800 бр. проверки акцентът при контрола е бил върху създадената организация за прилагането на противоепидемични мерки в предприятията.

Констатираните нарушения при проверките са 112 500 бр., от които свързаните с безопасността и здравето при работа са 58 280 бр., а с осъществяването на трудовите правоотношения - 53 780 бр. За всяко установено нарушение се прилагат мерки за отстраняването му. Административнонаказателна отговорност е потърсена за 5645 бр. от установените нарушения. В 4400 случая актове са съставени за нарушения, свързани с изпълнението на трудовите правоотношения - работа без трудов договор, по заплащането на труда, които отнемат социални и осигурителни права на работещите.

Случаите на работа без трудов договор са 1888 бр. За това нарушение законодателят е определил, че не може да бъде маловажно, поради това се търси административнонаказателна отговорност при всеки установен случай. Освен че се налага санкция, не по-малка от 1500 лв., работодателите, наели незаконосъобразно работници и служители без трудови договори, губят право да участват в обществени поръчки в следващите три години, както и право на подпомагане по мерките за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от коронавируса.