Над 400 млн. лв. повече са предвидени тази година за изграждане на нови пътни отсечки и преодоляване на част от проблемите със свлачищата по републиканската пътна мрежа. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев на церемония по връчване на годишни награди за "Принос в пътната безопасност". Със средства по програми на ЕС и от държавния бюджет са ремонтирани или са в процес на изпълнение близо 4000 км републикански пътища.

В посока повишаване безопасността на пътната инфраструктура е и работата на МРРБ за подобряване на нормативната база, техническите правила и норми, с които да се гарантира строителството на пътища, съобразени с най-съвременните изисквания и особености на движението и трафика, каза още Йовев.

Георги Терзийски: АПИ е инвестирала над 147 млн. лв. за пътна безопасност през 2020 г.

Георги Терзийски: АПИ е инвестирала над 147 млн. лв. за пътна безопасност през 2020 г.

Ще бъдат монтирани 23 електронни табели, които да информират за трафика в реално време

Зам.-министърът посочи, че според статистиката миналата година в страната са станали 5710 пътнотранспортни произшествия, от които 97,41% са поради извършени нарушения от водачите.