44% от българите оценяват като добра спортната инфраструктура в населеното място, 35% са на обратното мнение. Най-доволни са българите в областните градове - 60%, а едва 22% са на противоположното мнение. В София 37% смятат, че има добра спортна инфраструктура. В селата най-голям дял спортуват на открито, като анкетираните посочват, че в голяма степен това се дължи на липсата на спортни обекти в тези места.

Снимка 485042

Източник: Тренд

Това показват резултатите от представително изследване на "Тренд" сред 1012 души. Изследването е извършено между 16 и 19 юни 2020 година по поръчка на ММС.

Най-младите българи между 14 и 17 г. спортуват най-активно - 81%.

57% от децата на възраст между 5 и 13 години спортуват. 47% от децата на възраст между 5 и 13 години спортуват два пъти седмично. Три пъти седмично спортуват 24% от децата, а 18% повече от три пъти седмично. Момчетата спортуват повече от момичетата - 63% на 52%.

Снимка 485040

Източник: Тренд

Футболът е предпочитан от децата - 24%. 14% от родителите посочват, че детето им практикува колоездене, а 10% плуване. Сред практикуваните спортове са народни танци, лека атлетика. Най-голямо е разнообразието от видове спорт, които се практикуват от децата на възраст между 5 и 13 години. При неспортуващите деца водеща причина според родителите е, че детето им е малко.

29% от българите на възраст над 14 години посочват, че спортуват. С нарастването на възрастта процентът на спортуващите българи намалява. Възрастните хора над 65 години, които спортуват, в най-голям дял практикуват спорт на открито.

Снимка 485041

Източник: Тренд

Българите, които не спортуват, посочват три основни причини за това: липса на време - 46%, липса на мотивация - 36% и здравословното им състояние-23%.

Хората на възраст 18-29 г. и 30-35 г. посочват, че най-често практикуват фитнес - 33%. Сред най-предпочитаните се отличават спортове като колоездене и футбол.

13% от спортуващите са членове на спортен клуб, в който практикуват спорт. 87% от спортуващите посочват, че не са членове на спортни клубове.

Снимка 485039

Източник: Тренд