Правителството одобри списък с 504 иновативни училища. Те са одобрени от Комисията за иновативните училища. Целта е да се подобри качеството на образованието.

Описаните иновативни процеси в училищните проекти ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

При случай на COVID-19 в училище ще се изолира само класът

При случай на COVID-19 в училище ще се изолира само класът

Всеки директор трябва да прецени дали да задължи учениците и учителите да носят маски

В Комисията за иновативните училища участват: психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица е доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.