Шест са отворените оферти в тръжната процедура за избор изпълнител на строителен надзор при проектирането и строителството на тунела под Шипка, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Предвижда се изграждането на участък с дължина 10,553 км. От тях 7,6 км са ново строителство, а 2,9 км са реконструкция на съществуващия път I-5 Габрово - Казанлък, както и 5 тунела с обща дължина 4,011 км.

Тунелът под Шипка ще е 3,22 км. Останалите 4 тунела са по-малки - съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м. Ще бъдат построени още 6 моста и 1 подлез, 12 бр. армирани насипи, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и т. н.

Индикативната стойност на поръчката за строителен надзор е 6 243 600 лв. без ДДС.

Отворените оферти са на :

  • Обединение Консултанти Шипка 1, с участници: "3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A, "ПИ ЕС КОНСУЛТ" ЕООД и "КОНТПАС" ООД;
  • "ИНФРА ИНВЕСТ ШИПКА" ДЗЗД, с участници: "ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив" ЕООД, "Инфра контрол" ЕООД, "Инфрапроект консулт" ЕООД и "Метроконсулт БГ" ЕООД;
  • ДЗЗД "КОНСУЛТАНТИ ГАБРОВО/ШИПКА", с участници: "СТРОЛ - 1000" АД и "ИНФРАМ" АД;
  • ДЗЗД ПЪТКОНСУЛТ 2000 ТРИ ЕС ИРД, с участници: "ПЪТКОНСУЛТ 2000" ЕООД, "ТРИ ЕС" ЕООД и ИРД инженеринг С.р.л.;
  • ДЗЗД ТРАНСКОНСУЛТ-СВЕКО, с участници: ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД и СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ АД;
  • ШИПКА ПИИ-SGS 2020, с участници: "Пътинвест-инженеринг" АД, "СЖС Чехия" ООД и "Гарнетс БГ" ООД.
7 фирми искат да строят тунела под Шипка

7 фирми искат да строят тунела под Шипка

Сред кандидатите са китайска и турски фирми

Тунелът под Шипка ще се намира на 1 км западно от прохода Шипка и на 1 км източно от връх Малуша. Северната част на тунела ще бъде в област Габрово, а южната в област Стара Загора. Той ще бъде с две ленти за движение, две водещи ивици и два тротоара.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 1 280 календарни дни, или близо 3 години и половина.

Проектът ще бъде предложен за финансиране от бъдещата Оперативна програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 г.

Тунелът ще е възлова точка при движението в посока Север - Юг и чрез него ще се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва са: Русе - Велико Търново - Шипка - Стара Загора - Свиленград (Маказа) и Оряхово - Севлиево - Шипка - Стара Загора - Свиленград (Маказа).