28% от българите са приютили в дома си котка, но едва 24% от котките у нас са кастрирани. Собствениците на кастрирани котки обикновено са на възраст между 15-29 или 30-39г. Те живеят в София или в големите градове и отглеждат само един любимец. Обикновено по-младите хора предпочитат да кастрират домашния си любимец предимно с превантивна цел. 60% от стопаните не кастрират своите котки, защото смятат това за ненужна a 33% приемат кастрирането на животни за проява на жестокост.

По-възрастните хора (60+) и семейства с деца се въздържат от кастрацията на домашния любимец, но и по-често се грижат за повече от една котка. Хората над 60 г. са предимно от малки населени места и котката им живее извън дома или има възможност да излиза навън по всяко време. Сред причините за отхвърляне на процедурата се появяват и финансовите съображения - 12% посочват, че кастрацията е скъпа за тях.

6% се притесняват от затлъстяване след процедурата.

За собствениците на кастрирани котки основна причина да се вземе решение за кастрация е превенцията на нежелано поколение (посочват 46% от тях), както и промяна в поведението на котката (споменато от 36%) - намаляване на тревожността, маркирането на територията, изчезване от дома и пр. Това показват данните от проучването на PURINA® PRO PLAN® съвместно с GfK България за нагласите към процедурата, проведено сред стопани на котки през март-април 2020 г.

Третата най-честа причина е препоръката на ветеринарния лекар (при 24%), като специалистите препоръчват котките да се кастрират, за да бъдат предпазени от множество заболявания, особено при женските. За 23% от собствениците на кастрирани котки, това е възможност значително да се подобри здравето и да се удължи живота на котката.