62% от българите заявяват себе си като вярващи.

В проучването на центъра "Тренд" по поръчка на Института за дясна политика това е процентът на българите, които отговарят положително на въпроса "Вярвате ли в Бог!"

На същия въпрос отрицателно отговарят 26%, а 12 остават без отговор.

Снимка 321019

Въпреки високите стойности на декларираната вяра в Бога, над половината от всички анкетирани (52%) посещават религиозни храмове само по празници.

14% отговарят, че правят това поне веднъж месечно, а веднъж седмично - 4%. Предвид на начина на задаване на въпросите редно е да се посочи, че 1% декларират, че правят това всеки ден.

Снимка 321009

Прави впечатление следното сравнение - в следващия въпрос 58% от българите отговарят отрицателно за ролята на религията в живота им. 32% са тези, които заявяват, че религията е важна част от живота им.

Също така декларираната религиозност на българите не се вижда и във формулираните в свободен отговор ценности.

Снимка 321010

Припомняме, в първата част от изследването на "Тренд", представено вчера, българите посочиха ценности: семейство, мир, сигурност, човешки права, свобода, върховенство на закона, неприкосновеност на частната собственост, свобода на изразяване, демокрация, толерантност, равенство, солидарност, пазарна икономика, равенство между половете.

Между формулирането ценности българите не посочват обаче "Бог", въпреки че се смятат за религиозни, както и считат, че религиозността се изразява в посещаване на църква на празник, а не във влияние на религията в ежедневието.

Също така в изследването на "Тренд" светският характер на държавата не се подлага на съмнение, като 60% от всички запитани не са съгласни религиозните институции да играят роля в управлението на държавата. Една четвърт са на обратното мнение.

70% от хората смятат, че гражданският брак е по-важният, докато 14% определят църковния.

Българите масово искат голяма роля на държавата, но данъците им да не се вдигат

Българите масово искат голяма роля на държавата, но данъците им да не се вдигат

Българите масово са консервативни по много въпроси

53% от всички анкетирани смятат, че хората в България трябва да сключват брак, а не да живеят на семейни начала, докато 37% са на обратното мнение, макар че тук се наблюдава сериозна динамика по възрастов признак.

Тези отговори по-скоро кореспондират с категоричния превес на българите, които в мнозинство не смятат, че абортите трябва да се забранят (77%).

Такъв е и близо процентът на българите, които не одобряват еднополовите бракове.