62% от водите за къпане в България са с отлично качество. Това показва публикуваната оценка за качеството на водите за къпане през 2019 г., огласена от Европейската агенция за околната среда и Европейската комисия.

28% от водите у нас са оценени с добро качество, а 4% - със задоволително. Не е изследван обект с лошо качество.

Общо 95 обекта са били изследвани в страната, като 91 от тях са по крайбрежието, а 4 - във вътрешността.

Взети са общо 811 проби.

Над 52% от местата за къпане у нас са с отлично качество на водата

Над 52% от местата за къпане у нас са с отлично качество на водата

На фона на Европа се нареждаме на едно от последните места