Над 85% от местата за къпане в Европа са с отлично качество на водата. Това показва последният годишен доклад за качеството на водите за къпане на Европейската комисия и Европейската агенция за околна среда.

Данните сочат, че 95,4 % от общо 21 831-те места за къпане, които са били наблюдавани в 28-те държави членки на ЕС, са отговаряли на минималните изисквания за качество съгласно правилата на Съюза.

В доклада са включени и 300 места за къпане в Албания и Швейцария. Той показва, че през 2018 г. едва 1,3% (301) от всички места за къпане в ЕС, Албания и Швейцария са оценени с "лошо" качество на водата.

Снимка 427551

Източник: ЕК

Държавите първенци по места за къпане с "отлично" качество на водата (с 95% или повече) са Кипър (99,1 %), Малта (98,9 %), Австрия (97,3) и Гърция (97 %).

На противоположния полюс са Италия, Франция и Испания. Това са трите държави с най-голям брой места за къпане с "лошо" качество на водата - съответно с 89 места (1,6 %), 54 места (1,6 %) и 50 места (2,2 %). В сравнение с 2017 г. броят на местата за къпане с "лошо" качество на водата във Франция е намалял (от 80 през 2017 г. на 54 през 2018 г.), а увеличение на местата за къпане с "лошо" качество на водата е имало в Италия (от 79 на 89) и в Испания (от 38 на 50).

На този фон България се нарежда на едно от последните места по брой места за къпане с отлично качество на водата (52,6%). По този критерий тя изпреварва само Полша.