През 2018 г. е имало 5,2 милиона учители в началното, основното и средното образование в ЕС. Жените са мнозинство (72% или 3,7 милиона учители), сочи статистика на Евростат по повод Световния ден на учителя на 5 октомври.

400 000 (7%) са под 30-годишна възраст, докато 2 милиона (39 на сто) са на възраст над 50 г.

94,5% от учителите си плащат интернета, за да преподават

94,5% от учителите си плащат интернета, за да преподават

45,9% от учителите нямат лаптоп

Делът на жените учители е най-висок в Латвия (87%) и Литва (85%). Те са следвани от България, Естония и Словения (всички по 83%).

За сравнение делът на мъжете учители е най-висок в Дания (38%) и Люксембург (36%), следвани от Гърция и Испания (по 34%) и Франция (32%).

39% от учителите в ЕС са на възраст над 50 г. В Италия повече от половината (54%) от учителите са от тази възрастова група, а 52% в Литва. Зад тях са Естония, Гърция и България (всички по 49%).

Днес е Международният ден на учителите

Днес е Международният ден на учителите

Празникът е учреден от ЮНЕСКО...

1% от учителите в Общността са на възраст над 65 години. Най-високият дял на тази група учители е в Естония (8%), Латвия (5%), Швеция и Дания (по 4%).

Статистиката показва, че в България има 19 225 учители в началното образование, 17 318 - в основното и 21 467 - в средното. Над 22 000 учители в страната ни са на възраст над 50 г.

Снимка 499176

Източник: Евростат

Снимка 499178

Източник: Евростат