94,5% от учителите си плащат интернета, за да преподават, а едва 1,7% са получили служебни средства за интернет. Това стана ясно след национално проучване на Синдикат "Образование към КТ "Подкрепа" във връзка с готовността на образователната система за обучение онлайн.

Според анкетата 45,9% от учителите нямат лаптоп, с който да могат да работят в или извън образователната институция. Останалите 54,1% са заявили, че имат служебни лаптопи на разположение за работа от разстояние.

Подобно е положението и при учениците - само 38% от тях имат лаптоп за работа, а останалите имат само телефон или нямат никаква техническа осигуреност.

Според респондентите 43,3% от училищата имат отлична интернет свързаност, а в 52,9% мрежовата осигуреност в образователните институции е лоша в повечето класни стаи или съвсем отсъства.

Вълчев: Най-големите предизвикателства са училищата с деца от уязвими групи

Вълчев: Най-големите предизвикателства са училищата с деца от уязвими групи

Образователният министър увери, че при тях се работи най-много, макар да има слаби резултати

Оптимистично звучи фактът, че в 73,8% от училищата има изградена електронна платформа за обучение, в 14,1% в момента се изгражда и само в 12,1% няма такава.

На въпроса: Инструментите и ресурсите на коя от съществуващите електронни платформи подхожда по-добре на Вас и Вашата образователна институция, 44% от педагозите са избрали Microsoft Teams, 31,4% са посочили Google Classroom. 17,4% все още имитират платформи през Shkolo, Viber, Skype, Zoom или Facebook.

Приблизително същото е и съотношението между личните предпочитания на преподавателите - 41% предпочитат Microsoft Teams, 33% - Google Classroom.

Днес е Международният ден на учителите

Днес е Международният ден на учителите

Празникът е учреден от ЮНЕСКО...

От Синдикат "Образование" искат всички учители да получат служебни лаптопи. Според тях МОН и социалните партньори трябва да катализират процеса с изпълването на Национална електронна библиотека на учителите с електронни уроци по всички учебни предмети. Учителите следва да се мотивират и им се заплати да предоставят електронните си продукти в нея. Необходимо е своевременно да се открие нова национална програма за служебен интернет за учители.