Предизвикателствата в училища с концентрация на деца от уязвими групи, в общия случай с родители с по-ниско образование, са най-големи. Тези училища се справят най-трудно.

Това заяви образователният министър Красимир Вълев, който откри учебната година новата учебна година в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в град Николаево, област Стара Загора.

По думите му тези училища не винаги срещат подкрепата от родителите. Вълчев посочи, че по време на извънредната ситуация през пролетта тези училища са положили много усилия да провеждат компенсаторно обучение.

Няма указания за затваряне на училище, успокои министър Вълчев

Няма указания за затваряне на училище, успокои министър Вълчев

Избран е най-либералният модел за носене на маски

Образователният министър е на мнение, че голяма част от тези училища са пренебрегнати, защото при тях не се виждат усилията на учителите. По думите му макар да са с ниски резултати, при тях се работи най-много.

Вълчев пожела здрава и успешна година. Желая децата да открият интереса към ученето, учителите да им помогнат. Да станат знаещи и можещи хора и един ден да си спомнят, че благодарение на тяхното училище и учители, са успели, завърши министърът. 

Не повече от 30 минути на ден ще носят маски учениците, успокоява Вълчев

Не повече от 30 минути на ден ще носят маски учениците, успокоява Вълчев

Близо 59 хиляди са първокласниците тази година