720 са вече образуваните дела по време на извънредното положение в страната от началото на извънредното положение досега. По-голямата част от делата са за нарушаване на предписания за поставяне под карантина.

Налице са вече и първите наложени от съда наказания, сред които: "лишаване от свобода" за срок от 6 месеца, изпълнението на което е отложено за срок от 3 години и глоба от 10 000 лв. "лишаване от свобода" за срок от 3 месеца, изпълнението на което е отложено за срок от 3 години и глоба от 10 000 лв.; "пробация" - задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител и глоба в размер на 5 000 лв.

Припомняме, че пловдивчанин бе първият осъден за неспазване на карантината. Наказанието, което провинилият ще получи е 10 месеца пробация и глоба от 5 000 лева.