С изпълнението на 48-те проектни предложения ще се обновят и ремонтират детски ясли и градини, училища, административни сгради, здравни и спортни обекти, културни домове, читалище, библиотека и музей. С финансиране по проекта ще се реновират и три сгради за предоставяне на социални услуги - един Дневен център и два Центъра за настаняване от семеен тип. 8 училища и 11 детски градини ще бъдат реновирани

Общата стойност на одобрените проекти е 9,5 млн. лв. От тях 4 млн. лв. са осигурени по Проект "Красива България", а останалата част е съфинансиране от бенефициентите.

Очаква се при изпълнението на одобрените проектни предложения да бъдат наети най-малко 500 лица, от които най-малко 230 регистрирани в бюрата по труда безработни. В рамките на Проект "Красива България" ще бъдат проведени и 12 квалификационни курса, които ще спомогнат за обучението и за последващата успешна реализация на пазара на труда на над 120 незаети лица.