Кризата с COVID-19 удари 79% от микро фирмите у нас. Такъв извод правят социолозите от "Алфа Рисърч" от втората част на проучването си за икономическите и социални последствия от кризата. Проучването сред фирмите в България е проведено в периода 13-22 април 2020 г. То обхваща 500 стопански субекта от почти всички сектори на производството и услугите.

Резултатите след въвеждане на извънредното положение показват, че общо 21% от фирмите твърдят, че кризата не им се е отразила особено, като при 3,5% от тях се наблюдава дори увеличено търсене на техните продукти или услуги, а малко под 2% са се преориентирали към други дейности и също се справят.

56.4% обаче декларират свиване на дейността, което се движи в интервала 20-50% или 50-90%. 15% декларират 100% спад на приходите си.

Снимка 478186

Източник: „Алфа Рисърч"

В една пета от компаниите (21.7%), част или всички служители са преминали на работа от вкъщи (т.нар. хоум офис), което обхваща 8% от заетите.

18.2% са пуснали служители в платен отпуск, а 17% - в неплатен. Същевременно, 17.9% от фирмите работят със съкратено работно време.

12%, са съкратили част от персонала, а 9.1% - целия. Големите фирми по-често съкращават част от персонала, докато микро и малките фирми, особено в сферите, където дейността беше забранена по силата на извънредното положение и пряко свързаните с тях бизнеси - преобладава съкращаването на целия персонал, макар и той да е само от няколко души.

92% подкрепят и прилагат мерките за предотвратяване на риска от зараза на работното място.

Снимка 478187

Източник: „Алфа Рисърч"

Проучването на "Алфа Рисърч" пита и как бизнесът оценява мерките на държавата в помощ на икономиката.

По-поляризирано е отношението към мярката, станала известна като 60:40.

59% от фирмите подкрепят или одобряват мярката, срещу 41% критични мнения. Критиките са основно в посока към още по-висока степен на финансова ангажираност от страна на държавата.

Почти две трети дават положителна оценка на изпълнителната власт. Негативните оценки са двойно по-малко - 34% (21 на сто по-скоро отрицателни и 12 на сто - изцяло отрицателни).

51% от българите отчитат спад в доходите си от началото на кризата

51% от българите отчитат спад в доходите си от началото на кризата

Доминира песимизмът за запазването на работата в следващите месеци

Огромното мнозинство от фирмите в България (87.7%) са оптимисти, че ще съумеят да излязат от кризата и да възстановят дейността си. 12.3% очакват негативен сценарий - ударът за тях е толкова силен, че фирмата им ще фалира. 69.5% се надяват да се възстановят до една година.

Снимка 478188

Източник: „Алфа Рисърч"

Така например, 27% казват, че кризата е била за тях шанс да направят оптимизация на работния процес, която ще запазят и в бъдеще. При 22% се е увеличило ползването на електронни услуги. 17% ще продължат да се възползват от гъвкавото работно време. Всяка пета фирма планира пускането на нови продукти, а всяка седма - на нови услуги. 14 на сто предвиждат сътрудничество с други компании за постигане на по-голяма ефективност.

Най-сериозният очертаващ се проблем е в неизвестността относно темпа, характера и обема на цялостното икономическо възстановяване след края на извънредното положение и плановете на националните и европейски институции в тази посока. Изискванията на работодателите са на следващия етап над социалните мерки да се надградят много по-силни и комплексни икономически стимули.

Снимка 478189

Източник: „Алфа Рисърч"

Припомняме, че точно обратните резултати откроиха в проучването си от БТПП тази сутрин. Според тях само 14% от фирмите у нас вярват, че ще се възстановят след кризата.