Държавната агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) установява пропуски в работата на звената за информационни системи и информационна сигурност. Това стана ясно на заседанието на Комисията за източването на НАП.

Ръководството на агенцията представи пред ресорната парламентарна комисия данни.

Броят на гражданите на територията на страната, които са проверили дали има изтекли техни лични данни, е 937 620. За 665 000 от тях има изтекла информация. 272 620 не са засегнати. По правило ДАЕУ е отговорна за осигуряване на информационната сигурност на системите.

НАП пусна и второто приложение за изтеклите лични данни

НАП пусна и второто приложение за изтеклите лични данни

Вече може да се разбере кои данни точно са ви били неправомерно разпространени

Агенцията бе създадена през 2016 г. За 2017-2018 е изхарчила над 10 милиона лева за поддръжка на техническата инфраструктура, както и за комуникационните центрове на администрацията. Иначе агенцията констатира, че са нараснали заплахите за мрежовата и информационната сигурност. Положени са значителни усилия за повишаване на общото ниво на мрежовата и информационна сигурност в администрациите на изпълнителната власт. Проблемите, свързани с мрежовата и информационна сигурност, се подценяват от част от административните органи, смятат обаче в ДАЕУ.

В процес на прилагане е приетата през юли 2019 г. нова Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност. С нейното приемане се усъвършенства нормативната база в областта, съгласно Закона за киберсигурност. В Наредбата са дефинирани принципите и целите на мрежовата и информационната сигурност, като са поставени изисквания за организационни мерки за защита на мрежите и информационните системи и свързаната с тях информация, попадащи в обхвата на Закона за киберсигурност.

В НАП изобщо нямало разписани правила за защита на личните данни

В НАП изобщо нямало разписани правила за защита на личните данни

Това установи проверката на Комисията за защита на личните данни