Антикорупционният фонд (АКФ) обжалва пред Апелативна прокуратура София отказа на Софийска градска прокуратура (СГП) да разследва случая, в който Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) незаконосъобразно възлага дезинфекционна дейност и събиране на държавни такси на частното дружество "Пи.Еф.Си." ЕООД. В постановлението си СГП заявяват, че липсват данни за извършено престъпление от общ характер, но подминава ключови хипотези за възможни нарушения, които АКФ излага.

В сигнала се излагат фактите по схемата, в която в нарушение на Закона за ветеринарно-медицинската дейност и Закона за държавните такси БАБХ прехвърля профилактичната дейност по дезинфекция на границата с Турция и събирането на дължимите държавни такси на частното дружество "Пи.Еф.Си." ЕООД. "Пи.Еф.Си." ЕООД превежда част от събраната такса към БАБХ, а друга част запазва за себе си като заплащане за услугите. Тази схема нарушава най-малко три законови забрани: забраната за превъзлагане на публична дейност, забраната частни фирми да събират държавни такси и забраната от държавна такса да се формира печалба, считат те.

По този начин, в нарушение на поне два закона, от 2013 до 2019 г. "Пи.Еф.Си." ЕООД, която няма предишен опит и не извършва друга дейност освен дезинфекция на Българо-турската граница, печели 33 милиона лева от услугите, които предоставя на БАБХ.

Искат Спецпрокуратурата да провери "златната локва" на границата ни

Искат Спецпрокуратурата да провери "златната локва" на границата ни

Фирмата, която дезинфектира колите на границата, прибира и таксите

1. СГП "оправдава" превъзлагането на публична дейност от държавната агенция на частен изпълнител "с липсата на средства в бюджета на БАБХ".

2. Според прокуратурата "изборът" на "Пи.Еф.Си." ЕООД без конкурс не е закононарушение, тъй като сключеният договор между БАБХ и "Пи.Еф.Си." ЕООД е "безвъзмезден".

В същото време СГП установява, че "Пи.Еф.Си." ЕООД събира такси за обслужването, което предоставя, съгласно собствен ценоразпис. 

3. СГП твърди, че чрез изпълнението на дезинфекцията и събирането на държавни такси от частен изпълнител държавата "се разтоварва от разходи по дейността", запазвайки при това цената за "крайния потребител".

Това заключение на прокуратурата потвърждава твърденията на АКФ, че БАБХ нарушава Закона за държавните такси, според който държавата не следва да формира печалба от размера на таксата. Тоест налице е нарушаване на имуществените права на гражданите и настъпили за тях вреди, доколкото БАБХ, в качеството си на държавен орган, събира държавна такса за услуга, която не предоставя и за разходи, които не осъществява.

4. Не е обсъден фактът, че за целите на облагодетелстването на "Пи.Еф.Си." ЕООД таксите на границата с Турция се събират постоянно, а не само при усложнена епизоотична обстановка.

5.Не е коментиран фактът, че дезинфекция се извършва и на гръцката и на румънската граница, без преминаващите да заплащат такса.

6.Не е установен дори размерът на събираните такси от леки и товарни автомобили.

В крайна сметка от СГП установяват, че няма нарушения на служебни задължения на длъжностни лица от БАБХ, доколкото няма ощетяване на държавния бюджет.

СГП не разглежда възможността нарушенията на служебни задължения да се състоят в неправомерно облагодетелстване на частното дружество, в ущърб на имуществените права на гражданите, каквато е и фактическата ситуация, изложена в сигнала на АКФ.